motiv Reference software

Speciální software používají společnosti pro nejrůznější potřeby.
Na stránce naleznete některé z námi realizovaných programů.
 

Kontakt

 

HRadiator

Databázová aplikace pro a analýzu výsledků operací aorty. Rozsáhlé formuláře pro sběr dat, možnost dynamické tvorby komplexních dotazů.


EKOdatchem - Správa chemických látek a směsí

On-line internetová aplikace správy nebezpečných chemických látek. Konverze legislativy oblasti do databázové formy s možností tvorby vlastních látek složených s různých komponent.


Městský informační systém

Městský informační systém pro touchscreen kiosky s informacemi o městě a dění v něm. Obsahuje interaktivní mapy s rejstříkem vyhledávání, nekomerční a komerční informace.


Siemens KWU

Soubor multimediálních prezentací pro stálou expozici jaderné energetiky v Siemens KWU Erlangen s řízením video disku a výstavních modelů.


Obrazy v Telecomu I, II, III a IV

Prezentace a katalog výstavní galerie v prostorách společnosti s videoprofily některých výtvarníků na čtyřech CD.


Škoda Octavia

Prezentace nového automobilu při uvádění na trh. Touchscreen aplikace pro výstavy, letiště, prezentační místa značky.