motiv Reference WWW

Níže naleznete některé z našich prací v oblasti webových prezentací, aplikací, databází a e-learningu.
 

Kontakt

 

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ

Soubor šesti vzdělávacích projektů Zdravotnické školy Hradec Králové. Rozsáhlý e-learningový projekt s množstvím obrazových a video ukázek.


Multimediální trenažer plánování ošetřovatelské péče

Velmi rozsáhlá e-learning aplikace pro Zdravotnickou školu Hradec Králové pro oblast ošetřovatelsví. Velmi populární dílo je využíváno všemi zdravotnickými školami v zemi.


JUDr. Michal Marčišin

WWW stránky advokátní kanceláře.


Mikroskopický atlas lékařské mikrobiologie

Obrazová datazbáze vzorků a klinického materiálu pro univerzitní studium. Studenti mají možnost ověřit si své znalosti před zkouškou a také část zkoušky je možné realizovat tímto programem.


II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové

WWW prezentace kliniky FN Hradec Králové s rozsáhlým atlasem unikátních nálezů v oblasti gastroenterologie.


Pavel Žáček

Osobní stránky výtvarníka a kardichirurga Pavla Žáčka s obrazovou databází jeho prací.


PAREXPO reklamní agentura

Firemní prezentace reklamní a marketingové agentury.